609 950 017
monikanachaj@wp.pl

Monika Nachaj

Trener Personalny

Rejestracja w klubie

Wypełnij formularz rejestracyjny

Kwestionariusz zdrowia
  *Jeśli odpowiedziałaś na „TAK” na którekolwiek z pytań będziesz zobowiązana do rozmowy z Twoim lekarzem na temat potencjalnych przeciwwskazań. Fundacja Hortus, zgodnie z zapisami regulaminu przypomina o obowiązku poinformowania trenera o przeciwwskazaniach. Uczestnik zajęć deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia podczas pobytu w Klubie Hortus lub w niedalekiej odległości od zajęć, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń, uwag instruktora, wykorzystania dowolnego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nie zachowania zasad bezpieczeństwa zapisanych w regulaminie, deklaruje on również, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia  zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego. Potwierdzam to podpisem poniżej.

  *Zrozumiałam i odpowiedziałam szczerze na wyżej wymienione pytania. Rozumiem, iż nie powinnam ćwiczyć jeśli czuje się słabo lub nie na siłach i zobowiązuje się do poinformowania o tym mojego instruktora.


  Zaświadczam, że przeczytałam aktualny regulamin FUNDACJA HORTUS, nie wnoszę do niego uwag i akceptuję jego treść, co potwierdzam podpisem poniżej.
  Zobacz regulamin


  Bez potwierdzenia zapoznania się z regulaminem, nie możesz się zarejestrować w klubie.


  Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.


  Zobacz politykę prywatności

  Bez potwierdzenia zapoznania się z polityką pywatności, nie możesz się zarejestrować w klubie.


  *spokojnie, nie wysyłamy SPAMU
  *zależy nam, byś dostawała tylko informacje, które Cię dotyczą

  Zgoda rodziców na udział dziecka
   OŚWIADCZENIE
   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach w Klubie Hortus Szczęsne 34B . Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.

   Zdaję sobie sprawę, że w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa gimnastyka to sport niebezpieczny. Jestem świadom ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sportu w każdej odmianie i związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia zajęć i stosowania sprzętu ochronnego. Aerial Kids to forma gimnastyki jest to praca w hamaku zamontowanym nad podłogą, materiał ma styczność z ciałem. W trakcie ćwiczeń może dojść do upadków, zadrapań i siniaków.

   Oświadczam, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w karcie zgody na udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie – publikowanie na stronach internetowych organizatora danych osobowych, zdjęć z zajęć.


   Zaświadczam, że przeczytałam aktualny regulamin FUNDACJA HORTUS, nie wnoszę do niego uwag i akceptuję jego treść, co potwierdzam podpisem poniżej.
   Zobacz regulamin

   Bez potwierdzenia zapoznania się z regulaminem, nie możesz się zarejestrować w klubie.


   Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.


   Zobacz politykę prywatności

   Bez potwierdzenia zapoznania się z polityką pywatności, nie możesz się zarejestrować w klubie.

   *spokojnie, nie wysyłamy SPAMU
   *zależy nam, byś dostawała tylko informacje, które Cię dotyczą

   Dane kontaktowe

   Kontakt

   609 950 017
   monikanachaj@wp.pl
   34B, Szczęsne, 10-687 Olsztyn, Polska

   Dane firmy:

   KRS: 0000755837
   NIP: 7393921283
   REGON: 381829447
   KONTO: Santander 34 1090 2590 0000 0001 4343 7359


    Monika Nachaj

    Trener Personalny
    Dzięki jodze możesz pozbyć się bólu, wzmocnić fizyczność i odbudować równowagę energetyczną.
    © Monika Nachaj 2017 - 2024
    Ważne Linki
    Dane kontaktowe
    34B, Szczęsne, 10-687 Olsztyn
    609 950 017
    monikanachaj@wp.pl